Güneş Dil Teorisi Ve Cumhuriyet


Güneş dil teorisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında ortaya atılan, bütün dünya dillerinin türkçeden geldiği şeklinde bilimsel bir temele dayanmayan bir teoridir.
Tabi bütün dünya dilleri Türkçe’den gelmez. Türkçe’nin nereden ortaya çıktığı ve ne şekilde geliştiği tarih boyunca hangi aşamalardan geçtiği malumdur. Ama o yıllarda ( Cumhuriyetin ilk yıllarında ) bilimin henüz yeteri kadar gelişmediği dönemlerde böyle teoriler ortaya atılması normaldir; ki, zaten temelde bulmamıştır.
Bu tip konular başka milletlerde de yapılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında yeni kurulan bir devletin emekleme süresin deki bazı çalışmalar bilimsel olmayabilir. Ama daha sonra bunlar zaten düzeltilmiştir.
Dünya’nın her tarafına Türklerin yayıldığı gibi bir teori tabi ki doğru olamaz.
1932 yılında Türk Dil Kurumu’nun ( TDK ) kurulmasıyla birlikte yapılan çalışmalarla özellikle yerli ve yabancı Bilim Adamları’nın katkısıyla Türkçe çok sağlam bir temele oturtulmuştur.
Bu dönemde şu yapılabilirdi.
Özellikle Kazakça, Kırgızca’da ve Güney Sibirya Türk dillerin de zengin olan kelime haznesi Türkiye Türkçesine transfer edilebilirdi. Çünkü Bu dillere bakıldığı zaman Türkçe’nin ne kadar zengin bir dil olduğunu görebilirsiniz.
Aynı zamanda Tatarca da ve Balkanlar da yaşamış olan diğer küçük Türk kökenli topluluklara da bakmak gerekir. Ama özellikle Türkçe’nin yabancı kelimeleri karşılamak konusunda gösterdiği eksiklik böylece telafi edilebilinir.
Zaman içerisinde Güneş Dil Teorisi’nin çöktüğü daha doğrusu fazla itibar görmediğini yerli ve yabancı Blilim Adamları zaten takdir ve takrir etmektedir. Önemli olan Cumhuriyet’in kuruluşu aşamasında Güneş Dil Teorisini ortaya atarak dil anlamında bir heyecan yaratılması, daha sonra yapılacak olan bilimsel çalışmalarla Türkçe’nin Sağlam bir temele oturtulmasıdır.
Böylece Türkiye Türkçesi de Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar çok sağlam bir gelişme yolu takip edebilmiştir.

 

Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl 

You may also like

LEAVE A COMMENT